Recent Articles

Göbek Fıtığı Yama Tekniği Nasıl Bir Tekniktir?

| 20 Ağustos 2012 | 0 Comments

Ameliyatta yamalar karındaki fıtığın olduğu bölgenin üzerine veya altına yani karın içine konulur.

Continue Reading

Göbek fıtığı ameliyatının çeşitleri var mıdır?

| 20 Ağustos 2012 | 0 Comments

Göbek fıtıkları açık veya kapalı yöntemle (laparoskopik) ameliyat edilebilir. Açık yöntemde değişik cerrahi teknikler vardır. En kabul gören teknik yama kullanılarak yapılan fıtık tamirleridir.

Continue Reading

Göbek fıtığı neden olur?

| 20 Ağustos 2012 | 0 Comments

Göbek fıtıkları doğumsal veya sonradan oluşur. Kadınlarda daha sık görülür. Şişmanlık ve tekrarlayan gebelikler sıklıkla zemin hazırlar.

Continue Reading

Göbek fıtığı nasıl bir hastalıktır?

| 20 Ağustos 2012 | 0 Comments

Karın içi organ veya dokuların göbek deliğinden dışarı doğru çıkmasıdır.

Continue Reading

Göbek Fıtıkları Tedavi Edilmezse Riski Nedir?

| 20 Ağustos 2012 | 0 Comments

Göbek fıtıkları büyüdüğünde, artan oranda fıtık boğulması riski taşır. Diğer fıtklara göre göbek fıtıklarının boğulma riski daha fazladır. O nedenle küçük dahi olsalar göbek fıtıklarını onarmak daha doğru olacaktır.

Continue Reading